İnsan Kaynakları

Sadece değeri paylaşmak değil, paylaşılan değeri yaratmak önemlidir.

Biz en başta insanı, şirketimizin en önemli değeri olarak kabul ediyoruz. Büyümeyi, sürdürülebilirliği ve verimliliği, genel insan kaynaklarının dışına çıkarak, müşteriye özgü ve müşteri temelli yaklaşım ile hedefliyoruz. İnsan kaynakları yönetiminde benimsediğimiz başlıklarımız:
Motivasyon
Zaman verimliliği
Hedef Tutturma
Etkin Yönetim Bilgi Yönetimi
Lider Yönetici
Kriz Yönetimi
Dönüşümsel Geri Bildirim
Büyüme Performans Ölçme ve Değerlendirme